1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/CKUB/22801/2023

SILA BERHUBUNG DENGAN PEJABAT MENYEDIA TENDER BAGI URUSAN PEMBELIAN TENDER
PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK PRA KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN BANGUNAN BAHARU 12 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK KUNAK JAYA, KUNAK SABAH
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER TIADA LAWATAN TAPAK

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN:
MASA LAWATAN:
LOKASI LAWATAN:

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT:
MASA TAKLIMAT:
LOKASI TAKLIMAT:
TARIKH IKLAN 18/05/2023
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER 03 2616 5485
LISA BINTI SULTAN / AHMAD HAFIZUDDIN BIN MOHAMAD
03 2616 5522 / BPEN02T02@JKR.GOV.MY
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF TERBUKA
JENIS SYARIKAT TIDAK BERKENAAN
PENDAFTARAN CIDBPERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01 & B04

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01 & B04

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS: A
TAJUK: II
TAJUK KECIL: 2(A) & 4
UPKJ
KELAS:
KEPALA:
SUB KEPALA:KRITERIA PRA KELAYAKAN
KRITERIA
KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) YANG SAH DENGAN CIDB DALAM GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B01& B04 DAN
I) MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG SAH DALAM GRED G7, KATEGORI B; ATAU
II) BERDAFTAR DENGAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) DALAM KELAS A, KEPALA II, SUB-KEPALA 2(A) & 4
III) KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PPK DAN SPKK DENGAN CIDB ATAU PPK DAN PUKONSA HENDAKLAH MASIH BERKUATKUASA SEKURANG - KURANGNYA MELEBIHI 3 BULAN DARI TARIKH TUTUP PRA-KELAYAKAN.
IV) MEMPUNYAI SIJIL SCORE CIDB YANG MASIH SAH DENGAN MINIMUM 3 BINTANG.

V) KEBENARAN KHAS DARIPADA CIDB DAN PUKONSA UNTUK KATEGORI / PENGKHUSUSAN KERJA YANG TELAH DITETAPKAN ADALAH TIDAK DITERIMA.
VI) KONTRAKTOR TIDAK MEMPUNYAI KERJA SEMASA YANG ‘SAKIT’ SERTA BEBAS DARIPADA REKOD PRESTASI YANG TIDAK MEMUASKAN DARI SEGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK SERTA KUALITI KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH KONTRAKTOR DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU ADALAH MEMUASKAN.
VII) KONTRAKTOR BERDAFTAR YANG TELAH DIGANTUNG OLEH CIDB DAN PUKONSA DARI MENYERTAI TENDER, TIDAK LAYAK UNTUK MENYERTAI PRA KELAYAKAN INI.

KEUPAYAAN SYARIKAT
I) MEMPUNYAI NETT WORTH MELEBIHI 20% DARI NTBK; ATAU MODAL PUSINGAN MELEBIHI 10% DARI NTBK ; ATAU MODAL MUDAH CAIR MINIMUM RM862,260.00
II) MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG MENCUKUPI IAITU NILAI TAHUNAN KESELURUHAN KERJA (NTKK) SERUPA DAN SEBANDING YANG DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LEPAS MELEBIHI 30% DARI NTBK

KEUPAYAAN TEKNIKAL
I) TIDAK MEMPUNYAI KERJA SEMASA YANG SAKIT DAN TIDAK MEMPUNYAI REKOD PRESTASI KERJA YANG TIDAK MEMUASKAN DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LEPAS DARI SEGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK DAN KUALITI KERJA.
II) MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG MENCUKUPI IAITU SERUPA DAN SEBANDING DENGAN SKOP KERJA DI DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU SERTA BERPENGALAMAN SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA MELAKSANA DAN MENYIAPKAN PROJEK KERAJAAN / SWASTA.

PERUNDING BERTAULIAH
MELANTIK PERUNDING-PERUNDING YANG BERTAULIAH DAN MERUPAKAN PERUNDING BEBAS (INDEPENDENT AND NOT IN-HOUSE CONSULTANT) SEPERTI BERIKUT:-
I) BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN; DAN
II) BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PROFESIONAL YANG BERKENAAN.

MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 50.00
MAKLUMAT BAYARAN
BILLER CODE:KKR 177501
REF 1: JKR/CKUB/22801/2023
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER (JIKA BERKENAAN) AKAN DIAKTIFKAN SETELAH SELESAI PROSES LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER (SEKIRANYA WAJIB) DAN PEMBAYARAN. PETENDER DIKEHENDAKI LOG MASUK KE DALAM SISTEM UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.
TARIKH MULA DIJUAL 18/05/2023
TARIKH AKHIR DIJUAL 30/05/2023
TEMPAT DIJUAL ATAS TALIAN
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPUNIT TAWARAN PUSAT, CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA, TINGKAT BAWAH, BLOK A, KOMPLEKS KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR.
TARIKH TENDER DITUTUP 04/07/2023
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA PETENDER HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SLIP BAYARAN SECARA EMEL KEPADA bpen02t02@jkr.gov.my DAN DISALINKAN KEPADA akaun.kementerian@kkr.gov.my DAN cpph@kkr.gov.my

BAYARAN BAGI PEMBELIAN DOKUMEN PRA-KELAYAKAN INI ADALAH SECARA ATAS TALIAN DENGAN MENGGUNAKAN JOMPAY SAHAJA. BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

HANYA PETENDER YANG LAYAK DAN TELAH MENGEMUKAKAN SLIP BAYARAN AKAN MENERIMA EMEL PAUTAN JCLOUD BAGI MEMUAT TURUN DOKUMEN PRA-KELAYAKAN.

TARIKH MUAT TURUN ADALAH DARI 07/06/2023 (RABU) HINGGA 23/06/2023 (JUMAAT)

PETENDER WAJIB MENGISI, MELENGKAP, MENCETAK & MENGEMBALIKAN SECARA HARDCOPY DOKUMEN PRA-KELAYAKAN.
1