1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/CKUB/22467/2023

SILA BERHUBUNG DENGAN PEJABAT MENYEDIA TENDER BAGI URUSAN PEMBELIAN TENDER
PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK [FTA(CPTPP)] - BLOK KLINIK PAKAR DAN WAD, HOSPITAL PULAU PINANG (REKA & BINA) - PRA KELAYAKAN
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER TIDAK BERKENAAN

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN:
MASA LAWATAN:
LOKASI LAWATAN:

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT:
MASA TAKLIMAT:
LOKASI TAKLIMAT:
TARIKH IKLAN 25/05/2023
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER BAHAGIAN KESIHATAN, CKUB
SR RIDZUAN BIN MOHAMED RADZI / AMIRAH FADHILAH BINTI ABDUL RAHMAN / ASMAH BINTI RAZALI
03-26165356 / 03-26165365 / 03-26165375 / BKZON1.CKUB@GMAIL.COM
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF TERBUKA
JENIS SYARIKAT TIDAK BERKENAAN
PENDAFTARAN CIDBPERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01, B04 DAN B29

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01, B04 DAN B29

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS: A
TAJUK: II
TAJUK KECIL: 2(A), 2(B) DAN 4
UPKJ
KELAS: A
KEPALA: II
SUB KEPALA: 2(A) DAN 2(B)KRITERIA PRA KELAYAKAN
KRITERIA
(A) KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) YANG SAH DENGAN CIDB DALAM GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B01, B04 & B29 DAN
I) MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG SAH DALAM GRED G7, KATEGORI B; ATAU
II) BERDAFTAR DENGAN UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING SARAWAK (UPKJ) YANG SAH DALAM KELAS A, KEPALA II, SUB-KEPALA 2(A) & 2(B); ATAU
III) MEMPUNYAI SIJIL PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR-KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) YANG SAH DALAM KELAS A, KEPALA II, SUB-KEPALA 2(A), 2(B) & 4.

(B) KONTRAKTOR ASING DARI NEGARA AHLI FREE TRADE AGREEMENT (FTA) MEMPUNYAI PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) DAN
I) MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING (PPKA) YANG SAH DENGAN CIDB DALAM GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B01, B04 & B29 DAN
II) MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN ASING (SPKKA) YANG SAH DALAM GRED G7, KATEGORI B.

(C) KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK), PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING (PPKA) DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN ASING (SPKKA) DENGAN CIDB ATAU PPK DAN UPKJ ATAU
PPK DAN PUKONSA HENDAKLAH MASIH BERKUATKUASA SEKURANG - KURANGNYA MELEBIHI 3 BULAN DARI TARIKH TUTUP PRA-KELAYAKAN

(D) MEMPUNYAI SIJIL SCORE CIDB YANG MASIH SAH DENGAN MINIMUM 3 BINTANG.

(E) KONTRAKTOR BERDAFTAR YANG TELAH DIGANTUNG OLEH CIDB/UPKJ DAN PUKONSA DARI MENYERTAI TENDER, TIDAK LAYAK UNTUK MENYERTAI PRA KELAYAKAN INI.

(F) KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN MEMOHON KEBENARAN KHAS DARIPADA CIDB UNTUK PENGKHUSUSAN KERJA YANG DITETAPKAN.

(G) PETENDER USAHASAMA HENDAKLAH MENGEMUKAKAN PERJANJIAN USAHASAMA.
PERJANJIAN TERSEBUT HENDAKLAH MENGANDUNGI PEGANGAN EKUITI SETIAP RAKAN USAHASAMA DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA ‘JOINTLY & SEVERALLY’ DAN DITANDATANGANI OLEH KESEMUA RAKAN USAHASAMA DAN DISETEMKAN.

(H) BAHASA DAN NILAI TUKARAN MATA WANG :-
(I) BAGI KONTRAKTOR ASING DARI NEGARA FTA PERLU MENGEMUKAKAN DOKUMEN DALAM BAHASA MELAYU ATAU BAHASA INGGERIS SAHAJA.
(II) NILAI TUKARAN MATA WANG YANG AKAN DIGUNAKAN ADALAH NILAI TUKARAN PADA TARIKH TUTUP TENDER DAN AKAN DIBUNDARKAN KEPADA NILAI RINGGIT MALAYSIA (RM) YANG TERDEKAT.

KEUPAYAAN SYARIKAT
MEMPUNYAI NET WORTH MELEBIHI 20% X NTBK ATAU MODAL PUSINGAN MELEBIHI 10% X NTBK ATAU MODAL MUDAH CAIR MINIMUM RM13,589,286.60.

KEUPAYAAN TEKNIKAL
A) KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG MENCUKUPI IAITU YANG SERUPA DENGAN SKOP KERJA DI DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU YANG MELEBIHI 30% X NILAI TAHUNAN BEBANAN KERJA (NTBK) SERTA
BERPENGALAMAN SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA MELAKSANAKAN DAN MENYIAPKAN PROJEK KERAJAAN / SWASTA.
B) KONTRAKTOR TIDAK MEMPUNYAI KERJA SEMASA YANG ‘SAKIT’ SERTA BEBAS DARIPADA REKOD PRESTASI KERJA YANG TIDAK MEMUASKAN DARI SEGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK DAN KUALITI KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH KONTRAKTOR DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU ADALAH MEMUASKAN.
C) KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG SERUPA DENGAN SKOP KERJA DALAM TEMPOH SEPULUH (10) TAHUN LEPAS BAGI PENGKHUSUSAN KERJA BANGUNAN KESIHATAN.

PERUNDING BERTAULIAH
MELANTIK PERUNDING-PERUNDING YANG BERTAULIAH DAN MERUPAKAN PERUNDING BEBAS (INDEPENDENT AND NOT IN-HOUSE CONSULTANT) SEPERTI BERIKUT:-
(A) BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PROFESIONAL YANG BERKENAAN.
(B) BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN

MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 50
MAKLUMAT BAYARAN
BILLER CODE:KKR 177501
REF 1: JKR/CKUB/22467/2023
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER (JIKA BERKENAAN) AKAN DIAKTIFKAN SETELAH SELESAI PROSES LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER (SEKIRANYA WAJIB) DAN PEMBAYARAN. PETENDER DIKEHENDAKI LOG MASUK KE DALAM SISTEM UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.
TARIKH MULA DIJUAL 31/05/2023
TARIKH AKHIR DIJUAL 08/06/2023
TEMPAT DIJUAL JUALAN ATAS TALIAN
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPKAUNTER TUTUP TENDER UNIT TAWARAN PUSAT, CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA, BAHAGIAN KEWANGAN TINGKAT BAWAH, BLOK A, KOMPLEKS KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50580 KUALA LUMPUR
TARIKH TENDER DITUTUP 19/06/2023
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA Petender hendaklah MEMBUAT BAYARAN DALAM TEMPOH 15 HARI iaitu dari 25 MEI 2023 (KHAMIS) sehingga 8 JUN 2023 (KHAMIS) sebelum jam 5.00 petang.

Petender DIWAJIBKAN mengisi Borang Maklumat Bayaran melalui pautan https://forms.gle/hi2nCMyZSieSadDy7 serta memuatnaik Slip Bayaran dan Sijil-Sijil Pendaftaran berkaitan.

Tarikh tutup pengisian Borang Maklumat Bayaran ini adalah pada 8 Jun 2023 (Khamis) sebelum jam 5.00 petang.

Hanya petender yang layak dan telah mengemukakan slip bayaran akan menerima pautan muat turun melalui emel untuk memuat turun dokumen tender daripada Jcloud dari 31 Mei 2023 (Rabu) sehingga 8 Jun 2023 (Khamis).

1