1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/IP/CJ/T/2023/11

PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK CENTRAL SPINE ROAD: KUALA KRAI KE JAMBATAN SG LAKIT, KELANTAN: PERSIMPANGAN FT66 KE JAMBATAN SG LAKIT
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER WAJIB

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN: 06/06/2023
MASA LAWATAN: 02:30 PM
LOKASI LAWATAN: DEWAN KESEDAR WILAYAH KUALA KRAI, KELANTAN

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT: 06/06/2023
MASA TAKLIMAT: 02:30 PM
LOKASI TAKLIMAT: DEWAN KESEDAR WILAYAH KUALA KRAI, KELANTAN
TARIKH IKLAN 22/05/2023
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER IBU PEJABAT JKR
NUR FAYIZAH BINTI MOHAMAD ALI (DOKUMENTASI) / MUHAMAD HAFIZUDDIN BIN ABDUL HALIM (TEKNIKAL) / SYAUQI (PERUNDING)
0174192124 / 0123622412 / 0126471181 / NURFAYIZAH@JKR.GOV.MY / HAFIZUDDIN.AH@JKR.GOV.MY
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF TERBUKA
JENIS SYARIKAT A2
PENDAFTARAN CIDBSIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G7
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE01 & CE02

PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G7
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE01 & CE02

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS: A
TAJUK: I
TAJUK KECIL: 1 & 2
UPKJ
KELAS: A
KEPALA: I, III & IV
SUB KEPALA:KRITERIA PRA KELAYAKAN
MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 1500
MAKLUMAT BAYARANSECARA ATAS TALIAN - JOMPAY BILLER CODE: 177501 REF 1: JKRIPCJT202311 REF 2: NAMA SYARIKAT ANDA
TARIKH MULA DIJUAL 13/06/2023
TARIKH AKHIR DIJUAL 20/06/2023
TEMPAT DIJUAL SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET)
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPSECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET)
TARIKH TENDER DITUTUP 11/07/2023
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA 1. Kontraktor berdaftar yang telah digantung pendaftaran oleh CIDB, PKK, PUKONSA atau UPKJ dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai tender ini.
2. Kontraktor TIDAK DIBENARKAN untuk memohon kebenaran khas bagi kategori dan pengkhususan bidang daripada CIDB, PKK, PUKONSA atau UPKJ untuk menyertai tender ini.
3. Bagi sesi Lawatan Tapak dan Taklimat Tender, hanya penama di dalam Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) CIDB dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB / PUKONSA / UPKJ sahaja yang DIBENARKAN HADIR dan tidak boleh mewakilkan kepada sesiapa selain penama di dalam sijil. Sila bawa bersama sijil asal PPK dan SPKK / PUKONSA / UPKJ untuk semakan dan rujukan.
4. Wang pembelian dokumen tender TIDAK akan dikembalikan sekiranya petender cuai dalam memastikan kesempurnaan dokumen yang dimuat turun dan gagal memenuhi syarat kelayakan penyertaan tender yang telah ditetapkan.
DOKUMEN TENDER  DOKUMEN MEJA TENDER     Selaras dengan arahan terkini tiada lagi paparan Jadual Borang Tender (JKR28).
1