1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/PERS/WPP/T/23/2022

PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK CADANGAN PENGGANTIAN TREK SINTETIK, PADANG BOLA SEPAK DAN PEMBAIKAN ASTAKA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1), WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER WAJIB

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN: 28/09/2022
MASA LAWATAN: 10:00 AM
LOKASI LAWATAN: PADANG SEKOLAH SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT: 28/09/2022
MASA TAKLIMAT: 10:00 AM
LOKASI TAKLIMAT: PADANG SEKOLAH SMK PUTRAJAYA PRESINT 8(1)
TARIKH IKLAN 15/09/2022
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER JKR WP PUTRAJAYA
SR FAZIDAH BINTI ZAINAL ABIDIN / PUAN AMINAH BINTI ABDULLAH
0388856877 / BPPJKRWPP@JKR.GOV.MY
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF TERBUKA
JENIS SYARIKAT T1
PENDAFTARAN CIDBPERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G6
KATEGORI : CE & B
PENGKHUSUSAN : CE21, CE22 & B28

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G6
KATEGORI : CE & B
PENGKHUSUSAN : CE21, CE22 & B28

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS:
TAJUK:
TAJUK KECIL:
UPKJ
KELAS:
KEPALA:
SUB KEPALA:KRITERIA PRA KELAYAKAN
MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 300.00
MAKLUMAT BAYARAN
BILLER CODE:KKR 177501
NOTA: KEMENTERIAN KERJA RAYA
REF 1: JKR/PERS/WPP/T/23/2022
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER (JIKA BERKENAAN) AKAN DIAKTIFKAN SETELAH SELESAI PROSES LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER (SEKIRANYA WAJIB) DAN PEMBAYARAN. PETENDER DIKEHENDAKI LOG MASUK KE DALAM SISTEM UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.
TARIKH MULA DIJUAL 29/09/2022
TARIKH AKHIR DIJUAL 05/10/2022
TEMPAT DIJUAL SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET)
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPSECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET)
TARIKH TENDER DITUTUP 23/11/2022
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA 1. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat didalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan manghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

NOTA :

JKR E-TENDERING (SISTEM JET) :

Proses tender ini dilaksanakan secara dalam talian melalui Sistem JET.
a) Kontraktor yang berminat menyertai tender hendaklah membuat pendaftaran dalam portal https://tender.jkr.gov.my. Pendaftaran akaun pengguna (kontraktor) hanya perlu dibuat sekali sahaja dengan menggunakan nama syarikat yang berkenaan.

b) Hanya kontraktor berdaftar sahaja boleh menyertai tender yang menggunakan Sistem JET. Langkah-langkah untuk membuka akaun dan mendaftar masuk sistem boleh dirujuk menerusi Manual Pengguna yang boleh dimuat turun melalui portal https://tender.jkr.gov.my.

c) Kontraktor yang telah berdaftar dengan Sistem JET akan menerima ID dan kata laluan untuk log masuk, melihat paparan iklan, membeli dan mengemukakan dokumen tender.

TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK :

a) Kontraktor yang LAYAK dan berminat dikehendaki untuk memohon untuk hadir ke Taklimat Tender dan Lawatan Tapak melalui Sistem JET.

b) Segala Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Agensi Kerajaan yang berkaitan hendaklah dipatuhi. Sila bawa Cop Syarikat Beralamat untuk memudahkan urusan pendaftaran semasa taklimat tender & lawatan tapak dijalankan.

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER :

a) Kontraktor yang LAYAK perlu memuatnaik salinan (dalam format *pdf) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB; dan bukti pembayaran (Slip JomPAY) bagi tujuan pembelian dokumen tender.

b) Dokumen tender hanya akan dijual kepada Kontraktor yang LAYAK berdasarkan kepada maklumat pendaftaran dan bukti pembayaran yang dikemukakan. Bayaran TIDAK akan dikembalikan sekiranya petender gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

PERINGATAN :
Pejabat Memanggil Tender (PMT) tidak akan bertanggungjawab di atas kecuaian Kontraktor dalam memastikan kesempurnaan penerimaan emel, isu pembayaran dan dokumen yang dimuat turun.
DOKUMEN TENDER  DOKUMEN MEJA TENDER     Selaras dengan arahan terkini tiada lagi paparan Jadual Borang Tender (JKR28).
1