1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/SEL/(P)/016(T)/2023

PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DENGAN KUARTERS SIJANGKANG.
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER WAJIB

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN: 22/05/2023
MASA LAWATAN: 11:00 AM
LOKASI LAWATAN: TAPAK PROJEK, LOT 19456, BANDAR SIJANGKANG, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR.

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT: 22/05/2023
MASA TAKLIMAT: 10:00 AM
LOKASI TAKLIMAT: DEWAN JKR KUALA LANGAT, TELOK DATOK, 42700 BANTING, SELANGOR.
TARIKH IKLAN 15/05/2023
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER BAHAGIAN KONTRAK & UKUR BAHAN, JKR SELANGOR
QURRATU 'AINI BINTI ZAKARIA
035545 9800 / Q.AINI@JKR.GOV.MY
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF TERBUKA
JENIS SYARIKAT T1
PENDAFTARAN CIDBSIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01, B04 & B29

PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01, B04 & B29

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS:
TAJUK:
TAJUK KECIL:
UPKJ
KELAS:
KEPALA:
SUB KEPALA:KRITERIA PRA KELAYAKAN
MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 500
MAKLUMAT BAYARAN
BILLER CODE:JKR SELANGOR 803767
NOTA: JKR NEGERI SELANGOR
REF 1: JKR/SEL/(P)/016(T)/2023
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER (JIKA BERKENAAN) AKAN DIAKTIFKAN SETELAH SELESAI PROSES LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER (SEKIRANYA WAJIB) DAN PEMBAYARAN. PETENDER DIKEHENDAKI LOG MASUK KE DALAM SISTEM UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.
TARIKH MULA DIJUAL 22/05/2023
TARIKH AKHIR DIJUAL 06/06/2023
TEMPAT DIJUAL SECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET) HTTPS://TENDER.JKR.GOV.MY
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPSECARA DALAM TALIAN MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET) HTTPS://TENDER.JKR.GOV.MY
TARIKH TENDER DITUTUP 16/06/2023
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA 1. Lawatan tapak dan sesi taklimat tender adalah DIWAJIBKAN. Hanya PENAMA yang tercatat di dalam sijil PPK / SPKK / PUKONSA / UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak dan sesi taklimat berkenaan. Kontraktor / syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil PPK / SPKK / PUKONSA / UPKJ.

2. Kebenaran Khas daripada CIDB atau PUKONSA atau UPKJ TIDAK DIBENARKAN untuk pengkhususan bidang kerja yang telah ditetapkan.


SISTEM JKR E-TENDER (JET):

Proses tender ini dilaksanakan secara dalam talian melalui Sistem JET:

a) Kontraktor yang berminat menyertai tender hendaklah membuat pendaftaran dalam portal https://tender.jkr.gov.my . Pendaftaran akaun pengguna kontraktor hanya perlu dibuat sekali sahaja dengan menggunakan nama syarikat yang berkenaan.

b) Hanya kontraktor berdaftar sahaja boleh menyertai tender yang menggunakan Sistem JET. Langkah-langkah untuk membuka akaun dan mendaftar masuk sistem boleh dirujuk menerusi Manual Pengguna yang boleh dimuat turun melalui portal https://tender.jkr.gov.my

c) Kontraktor yang telah berdaftar dengan Sistem JET akan menerima ID dan Kata Laluan untuk log masuk, melihat paparan iklan, membeli dan mengemukakan dokumen tender.

TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK:

a) Kontraktor yang LAYAK dan berminat dikehendaki untuk memohon untuk hadir ke lawatan tapak dan taklimat tender melalui Sistem JET di portal https://tender.jkr.gov.my sebelum tarikh lawatan tapak yang ditetapkan.

b) Permohonan kontraktor untuk menghadiri lawatan tapak dan taklimat tender akan disahkan oleh pejabat yang mengeluarkan tender.

c) Kontraktor dikehendaki untuk menghadiri lawatan tapak dan taklimat tender yang berkenaan pada masa, tarikh dan tempat yang telah ditetapkan.

d) Kontraktor perlu memuat naik bukti kehadiran secara dalam talian melalui Sistem JET di portal https://tender.jkr.gov.my untuk disahkan oleh pejabat yang mengeluarkan tender. Kegagalan kontraktor untuk mengemukakan bukti kehadiran lawatan tapak dan taklimat tender akan menyebabkan kontraktor tidak layak menyertai tender.

e) Sila bawa Cop Syarikat Beralamat untuk memudahkan urusan pendaftaran semasa lawatan tapak dan taklimat tender dijalankan.

f) Segala Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Agensi Kerajaan yang berkaitan hendaklah dipatuhi.

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER:

a) Kontraktor yang LAYAK perlu memuat naik salinan (dalam format *pdf):
i. Bukti pembayaran / resit bayaran (Slip JomPAY);dan
ii. Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK);dan
iii. Sijil Taraf Bumiputera dari Pusat Khidmat Kontraktor (sekiranya berkaitan);dan
iv. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), CIDB atau Sijil PUKONSA atau Sijil UPKJ

b) Dokumen tender hanya akan dijual kepada kontraktor yang LAYAK berdasarkan kepada maklumat pendaftaran dan bukti pembayaran yang dikemukakan. Bayaran TIDAK akan dikembalikan sekiranya kontraktor gagal memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan.

PERINGATAN
Pejabat Mengeluarkan Tender (PMT) tidak akan bertanggungjawab di atas kecuaian kontraktor dalam memastikan kesempurnaan penerimaan emel, isu pembayaran dan dokumen yang dimuat turun.
DOKUMEN TENDER  DOKUMEN MEJA TENDER     Selaras dengan arahan terkini tiada lagi paparan Jadual Borang Tender (JKR28).
1