1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/CKUB/22154/2023

PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DENGAN KUARTERS TENDONG, PASIR MAS
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER WAJIB

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN: 30/05/2023
MASA LAWATAN: 10:30 AM
LOKASI LAWATAN: TAPAK CADANGAN KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DENGAN KUARTERS TENDONG, PASIR MAS

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT: 30/05/2023
MASA TAKLIMAT: 09:00 AM
LOKASI TAKLIMAT: Dewan JKR Pasir Mas
TARIKH IKLAN 15/05/2023
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER BAHAGIAN KESIHATAN, CAWANGAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN
SR HILMISOFLI BIN ALIAS (0326165051) / SR SITI AZURA BINTI MOHD SAIFULLAH(0326165359) / ROSLINA BINTI KARTIMON (0326165362) / NUR AYSA BINTI JA'FAR SIDIK (0326141442)
03-26165362 / TBPP3CKK@JKR.GOV.MY
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF BUMIPUTERA
JENIS SYARIKAT TIDAK BERKENAAN
PENDAFTARAN CIDBPERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01, B04 & B29

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G7
KATEGORI : B
PENGKHUSUSAN : B01, B04 & B29 (*KEBENARAN KHAS DARIPADA CIDB ATAU PUKONSA ATAU UPKJ TIDAK DIBENARKAN UNTUK PENGKHUSUSAN BIDANG KERJA YANG TELAH DITETAPKAN)

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS: A
TAJUK: II
TAJUK KECIL: 2(A) & 4
UPKJ
KELAS: A
KEPALA: II
SUB KEPALA: 2(A) & 2(B)KRITERIA PRA KELAYAKAN
MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 500
MAKLUMAT BAYARAN
BILLER CODE:KKR 177501
NOTA: KEMENTERIAN KERJA RAYA
REF 1: JKR/CKUB/22154/2023
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER (JIKA BERKENAAN) AKAN DIAKTIFKAN SETELAH SELESAI PROSES LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER (SEKIRANYA WAJIB) DAN PEMBAYARAN. PETENDER DIKEHENDAKI LOG MASUK KE DALAM SISTEM UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.
TARIKH MULA DIJUAL 15/06/2023
TARIKH AKHIR DIJUAL 22/06/2023
TEMPAT DIJUAL ATAS TALIAN
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPATAS TALIAN
TARIKH TENDER DITUTUP 13/07/2023
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA PENDAFTARAN KONTRAKTOR
a. Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB, UPKJ dan PUKONSA dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai tender ini.
b. Kontraktor TIDAK DIBENARKAN memohon kebenaran khas daripada CIDB, UPKJ, PUKONSA untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan.
c. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK dan SPKK atau PUKONSA atau UPKJ atau STB yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil PPK dan SPKK atau PUKONSA atau UPKJ atau STB.

JKR E-TENDERING (SISTEM JET) :
Proses tender ini dilaksanakan secara dalam talian melalui Sistem JET.
a) Kontraktor yang berminat menyertai tender hendaklah membuat pendaftaran dalam portal https://tender.jkr.gov.my. Pendaftaran akaun pengguna (kontraktor) hanya perlu dibuat sekali sahaja dengan menggunakan nama syarikat yang berkenaan.

b) Hanya kontraktor berdaftar sahaja boleh menyertai tender yang menggunakan Sistem JET. Langkah-langkah untuk membuka akaun dan mendaftar masuk sistem boleh dirujuk menerusi Manual Pengguna yang boleh dimuat turun melalui portal https://tender.jkr.gov.my.

c) Kontraktor yang telah berdaftar dengan Sistem JET akan menerima ID dan kata laluan untuk log masuk, melihat paparan iklan, membeli dan mengemukakan dokumen tender.

TAKLIMAT TENDER & LAWATAN TAPAK :
a) Kontraktor yang LAYAK dan berminat dikehendaki untuk memohon untuk hadir ke Taklimat Tender dan Lawatan Tapak melalui Sistem JET.
b) Kontraktor yang HADIR dan LAYAK hendaklah memuat naik slip kehadiran di dalam Sistem JET untuk pengesahan Pejabat Memanggil Tender (PMT).
c) Segala Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Agensi Kerajaan yang berkaitan hendaklah dipatuhi. Sila bawa Cop Syarikat Beralamat untuk memudahkan urusan pendaftaran semasa taklimat tender & lawatan tapak dijalankan.

PEMBELIAN DOKUMEN TENDER :
a) Kontraktor yang LAYAK perlu memuatnaik salinan (dalam format *pdf) Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB; atau PPK, STB dan UPKJ; atau PPK, STB dan PUKONSA yang disahkan dalam Gred/Kelas, Kategori/Tajuk/Kepala & Pengkhususan/Tajuk Kecil/Sub Kepala yang ditetapkan dan bukti pembayaran (Slip JomPAY) bagi tujuan pembelian dokumen tender.

b) Dokumen tender hanya akan dijual kepada Kontraktor yang LAYAK berdasarkan kepada maklumat pendaftaran dan bukti pembayaran yang dikemukakan. Bayaran TIDAK akan dikembalikan sekiranya petender gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

MAKLUMAT BAYARAN :
Harga : RM500.00
Bayaran Secara Atas Talian JomPAY
BILLER CODE (KKR) : 177501
REF 1 : JKR/CKUB/22154/2023
REF 2 : NAMA SYARIKAT KONTRAKTOR
Bayaran TIDAK akan dikembalikan sekiranya petender gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

PERINGATAN :
Pejabat Memanggil Tender (PMT) tidak akan bertanggungjawab di atas kecuaian Kontraktor dalam memastikan kesempurnaan penerimaan emel, isu pembayaran dan dokumen yang dimuat turun.
DOKUMEN TENDER  DOKUMEN MEJA TENDER     Selaras dengan arahan terkini tiada lagi paparan Jadual Borang Tender (JKR28).
1