1

MAKLUMAT KENYATAAN TENDER KERJA BAGI NO TENDER: JKR/WPL/01/2023

SILA BERHUBUNG DENGAN PEJABAT MENYEDIA TENDER BAGI URUSAN PEMBELIAN TENDER
PERHATIAN : UNTUK MENYERTAI TENDER YANG DILAKSANAKAN OLEH JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA MELALUI SISTEM JKR E-TENDER (JET), PETENDER PERLU MEMPUNYAI AKAUN DAN LOG MASUK KE DALAM SISTEM JET UNTUK TINDAKAN SELANJUTNYA. PENDAFTARAN AKAUN BAGI SETIAP PETENDER (SYARIKAT) ADALAH SEKALI SAHAJA. SILA HUBUNGI PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER UNTUK SEBARANG PERTANYAAN.
MAKLUMAT PROJEK
PROJEK MENYIAPKAN BAKI KERJA-KERJA SISTEM RETIKULASI AIR LUARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOLEJ MATRIKULASI LABUAN
SYARAT KEHADIRAN KE LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER DIGALAKKAN

MAKLUMAT LAWATAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH LAWATAN: 05/06/2023
MASA LAWATAN: 09:30 PM
LOKASI LAWATAN: AKAN DIMAKLUMKAN DALAM SURAT PELAWAAN

MAKLUMAT TAKLIMAT ADALAH SEPERTI BERIKUT:
TARIKH TAKLIMAT: 05/06/2023
MASA TAKLIMAT: 09:30 PM
LOKASI TAKLIMAT: AKAN DIMAKLUMKAN DALAM SURAT PELAWAAN
TARIKH IKLAN 23/05/2023
PEJABAT MEMBUAT TAWARAN TENDER BAH. KONTRAK & UKUR BAHAN, JKR W.P.LABUAN
WAN ZAWAWI BIN WAN MUHAMMAD
087-506000 / WZAWAWI@JKR.GOV.MY
MAKLUMAT KONTRAKTOR
TARAF TERBUKA
JENIS SYARIKAT TIDAK BERKENAAN
PENDAFTARAN CIDBPERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
GRED : G4 DAN KEATAS
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE20

SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK)
GRED : G4 DAN KEATAS
KATEGORI : CE
PENGKHUSUSAN : CE20

LAIN-LAIN PENDAFTARAN PUKONSA
KELAS: C DAN KE ATAS
TAJUK: IV
TAJUK KECIL: 6(A)
UPKJ
KELAS: C DAN KE ATAS
KEPALA: I
SUB KEPALA: 4(A)
SIJIL KONTRAKTOR PENYIAP
SIJIL KONTRAKTOR PENYIAP KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA (KKR) KATEGORI CEKRITERIA PRA KELAYAKAN
MAKLUMAT DOKUMEN
HARGA RM 50
MAKLUMAT BAYARAN
BILLER CODE:JKR WP LABUAN 425520
NOTA: JKR NEGERI WP LABUAN
REF 1: JKR/WPL/01/2023
Ref 2: NAMA SYARIKAT ANDA

BAYARAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SEKIRANYA PETENDER GAGAL MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN.

PAUTAN UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER (JIKA BERKENAAN) AKAN DIAKTIFKAN SETELAH SELESAI PROSES LAWATAN TAPAK/TAKLIMAT TENDER (SEKIRANYA WAJIB) DAN PEMBAYARAN. PETENDER DIKEHENDAKI LOG MASUK KE DALAM SISTEM UNTUK MEMUAT TURUN DOKUMEN TENDER.
TARIKH MULA DIJUAL 05/06/2023
TARIKH AKHIR DIJUAL 19/06/2023
TEMPAT DIJUAL ATAS TALIAN SECARA JOMPAY (ONLINE BANKING)
WAKTU TUTUP JUAL TENDER05:00 PM
TEMPAT DITUTUPATAS TALIAN
TARIKH TENDER DITUTUP 26/06/2023
WAKTU TENDER DITUTUP 12:00 PM
NOTA Syarikat yang berdaftar di Alamat WP Labuan dan Sabah Sahaja yang layak menyertai Tender ini.

Kontraktor dikehendaki mengisi BORANG SARINGAN WAJIB dipautan https://qr.page/g/iCFCzwym4e serta di laman Facebook JKR Wilayah Persekutuan Labuan pada 23 Mei 2023 (Selasa) hingga 29 Mei 2023 (Isnin).

Hanya Pegawai Syarikat yang ditauliahkan di atas Sijil SPKK/ PUKONSA/ UPKJ sahaja dibenarkan membuat pendaftaran dengan menggunakan emel rasmi syarikat masing-masing. Pendaftaran secara selain dari yang dinyatakan dan di luar tarikh yang ditetapkan adalah tidak sah dan tidak akan dilayan. Kontraktor yang tidak mengisi borang saringan wajib tidak layak menyertai tender ini dan hanya petender yang melepasi saringan wajib sahaja akan dihubungi Melalui surat pelawaan/email yang dibenarkan untuk membeli dokumen tender.
DOKUMEN TENDER   

1